Būrelio visuotinis susirinkimas vyks 2019 04 06 10:00val.

Būrelio visuotinis susirinkimas vyks 2019 04 06 10:00val.

Asociacijos „Kavarsko medžiotojų būrelis” susirinkimas įvyks 2019 m. balandžio 6-a dieną, 10:00 val. Kavarsko medžiotojų būrelio namelyje.

Susirinkimo darbotvarkė

 • Posėdžio pirmininko rinkimai
 • Posėdžio sekretoriaus rinkimai
 • Valdybos ataskaita už 2018-2019 m. medžioklės sezoną
 • Finansininko ataskaita už 2018-2019 m. medžioklės sezoną
 • Revizijos komisijos pirmininko ataskaita
 • Dėl priėmimo kandidatais į asociacijos „Kavarsko medžiotojų būrelis” narius
 • Dėl nario mokesčio
 • Dėl svečių mokesčių
 • Dėl sumedžiotų trofėjinių žvėrių mokesčių
 • Dėl 2% paramos pervedimo asociacijai
 • Grupių pasisakymai

Kategorijos

Sekite mus