Dzū­ki­jos miš­ku ra­tą pra­su­ko ru­do­ji meš­ka

Dzū­ki­jos miš­ku ra­tą pra­su­ko ru­do­ji meš­ka

„Po­vil­nio“ me­džio­to­jų klu­bo na­rys Liu­das Pu­ga­čiaus­kas Mar­cin­ko­nių apy­lin­kė­se ap­ti­ko ru­do­sios meš­kos pėd­sa­kus. Tai­gi pa­va­sa­ris jau čia pat, nes Dzū­ki­jo­je pa­bu­do ne tik bar­su­kai ar pel­kė­je ry­tais tri­mi­tuo­ja ger­vės, bet ir po pas­ku­ti­nį snie­gą brai­do ru­do­ji meš­ka“, – feis­bu­ke ra­šo Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nis par­kas. Tei­gia­ma, kad ru­do­sios meš­kos bent Dzū­ki­jos miš­kuo­se ne­gy­ve­na, ta­čiau kar­tais už­su­ka iš Bal­ta­ru­si­jos…

Source

https://www.miske.lt/dzukijos-misku-rata-prasuko-rudoji-meska/

Kategorijos

Sekite mus