Kavarsko MB visuotinis susirinkimas 2017 04 01

Kavarsko MB visuotinis susirinkimas 2017 04 01

Pranešame, kad asociacijos „Kavarsko medžiotojų būrelis” visuotinis susirinkimas vyks 2017 04 01 dieną 12 val.

Susirinkimo metu spręsime šiuos klausimus (susirinkimo dienotvarkė):

 1. Posėdžio pirmininko rinkimai.
 2. Valdybos ataskaita už 2016 – 2017 m. medžioklės sezoną
 3. Finansininko ataskaita už 2016 – 2017 medžioklės sezoną
 4. Revizijos komisijos pirmininko ataskaita
 5. Dėl medžioklės draudimo įmokos
 6. Dėl 2017 – 2018 metų veiklos plano
 7. Dėl nario mokesčio
 8. Dėl naujų narių stojamojo mokesčio dydžio keitimo
 9. 2015-2016m sąmata
 10. Dėl naujų kandidatų priėmimo į Kavarsko medžiotojų būrelį
 11. Dėl svečių įmokos dydžio nustatymo
 12. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai
 13. Revizijos komisijos rinkimai
 14. Finansininko rinkimai
 15. Dėl 2% paramos pervedimo asociacijai
 16. Grupės narių pasisakymai

Būrelio pirmininkas E.Baltušis

Kategorijos

Sekite mus